mandag 6. august 2012

Drømmen om en badedam

Jeg har sikkert nevnt det før, men drømmen om en badedam i hagen lever fortsatt, i beste velgående ;-) På sydsiden av huset, rett utenfor tomtegrensen, er det ei dump, som formelig skriker etter å bli gravd ut og bli fyllt med vann og egnede planter. Det vil koste masse jobb og sikkert også masse penger å gjøre det jeg/vi drømmer om og foreløpig har vi ikke engang spurt grunneier om tillatelse til å lage noe her. Allikevel, drømmer er gratis, så jeg fortsetter å fable og planlegge, om enn bare i teorien.
Her er dumpa sett fra øst. Huset ligger noen meter til høyre. Bøkehekken må selvsagt bort og noen trær må felles. Det er heldigvis mulig å komme opp her med gravemaskin, via hostabedet ved gårdsplassen, så selve utgravingen bør gå greit. Maskinfører har jeg i hus og gravemaskin kan vi få lånt, så den kostnaden blir ikke så stor. Hvor dypt det er mulig å komme aner vi jo ikke, før vi begynner å grave, men for å få til en skikkelig badedam, bør vi 2-3 meter ned i forhold til terrenget der hekken står. Fjellhylla i bakkant må renses for torv og røtter, før jeg evt. kan se om den er flat nok til en sitteplass, eller om vi må lage platting mot damkanten. Steinene i venstre hjørne kan nok brukes, men må nok flyttes litt på i prosessen.
Her har jeg lekt meg litt med Photoshop og fyllt vann i dammen :-) Veldig løselig og amatørmessig, men det viser meg at dette faktisk kan bli veldig fint. Gubben tok seg like godt en dukkert når det allikevel var vann der ;-)
Helt hvordan fasongen på dammen blir, må avklares når vi ser hvordan terrenget er under jordmassene. I verste fall støter vi på fjell en halvmeter under torva. Det vil, naturlig nok, gi noen begrensninger på dybde og kanskje føre til at det "bare" blir en stor hagedam og ingen badedam, men fram til det motsatte er bevist, går jeg for drømmen om badedammen :-)

Fra spøk til revolver. Gubben ble jaget ut av vannet igjen og jeg fortsatte planleggingen.
Bøkehekken må som sagt bort og øverste delen, der det i dag er hekk, kan bli strandsone, med elvegrus og mulighet for å vasse opp, eller ned. Langs fjellet i bakkant og mot der jeg står og knipser, ser jeg for meg god dybde, slik at det er mulig å stupe uti.

Prinsippet med en slik badedam, eller svømmesjø er at det skal plantes vannplanter/sumpplanter i en sone rundt kanten. Plantene skal holde vannet klart, uten bruk av kjemikalier. Her er et eksempel som viser prinsippet: Bilder av badedam og her er en nettside som tar for seg noen prinsipper og viser flere bilder av prosjekter. Legg merke til det krystallklare vannet, som det ikke er brukt noen form for kjemikalier for å holde rent.
Antakelig må vi også ha et sumpområde hvor vannet pumpes opp og renner tilbake i hoveddammen via en foss eller et lite bekkeløp. Dette for å få nok areal med rensende planter. Alternativt kan en slik "sump" legges i kanten og man bruker en pumpe for sirkulasjon. Siden det er en del trær i området, bør vi nok også planlegge en "skimmer" som kan holde overflaten fri for løv og rusk fra trærne. Jeg tror kanskje ikke fisk er noen god løsning i en slik dam, men jeg må tilstå at det hadde vært gøy med noen fine Koi uti der også. Vi får se hvis det noen gang blir en realitet. Er det for grunt for en skikkelig svømmesjø, blir det kanskje fiskedam i stedet :-)

http://www.vannihagen.no/wp-content/uploads/2011/01/pondisland.jpg
Bildet er lånt fra forumet Vann i hagen.
Jeg har også lyst på en flytende øy uti her. Dette kan lages f.eks. av en ispoporring, biter av isopor, tomme plastkanner el.l. finmasket nett, mose og planter.
Lys må selvsagt også til i en sik dam, for å skape kveldsstemning.

Drømmer er heldigvis gratis og noen ganger går de i oppfyllelse, før eller siden.